Messitoetus

Posted on

Messitoetus

MESSITOETUS
Tallinna Ettevõtlusamet väljastab messitoetust eesmärgiga toetada Tallinna väike- ja keskmise suurusega ettevõtete ning füüsilisest isikust ettevõtjate osalemist Eestis toimuvatel messidel, mis on suunatud ärikontaktide loomisele, uute turustuskanalite leidmisele, müügi edendamisele ning selle kaudu toetada ja arendada väikeettevõtluse arengut Tallinnas. Tallinna Ettevõtlusameti messitoetus
Taotlus esitatakse ettevõtlusametile vähemalt 21 kalendripäeva enne messi algust. Hiljem esitatud taotlused jäetakse läbi vaatamata.

2020 aasta messitoetuse taotluste vastuvõtt on avatud. Täpsem info ettevõtjatele https://www.tallinn.ee/ettevotjale/Teenus-Messitoetus
Kui ettevõtjal tekib küsimusi messitoetuse kohta siis palun kindlasti pöörduda Tallinna Ettevõtlusameti poole. 

Tallinna Ettevõtlusamet:
Kätlin Veik
Telefon: 6404388
E-post: katlin.veik@tallinnlv.ee

Jelena Koffal
Telefon: 6404219
E-post:jelena.koffal@tallinnlv.ee

Author